Bu program, katsayıları bilindiğinde ikinci dereceden bir denklemin köklerini hesaplar.

İkinci dereceden bir denklemin standart formu:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Böyle bir denklemin köklerini bulmak için şu formülü kullanırız:

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Dönem b2-4ac olarak bilinir discriminant ikinci dereceden bir denklemin Köklerin doğasını anlatır.

 1. Diskriminant şundan büyükse 0kökler real ve different.
 2. Diskriminant eşit ise 0kökler real ve equal.
 3. Diskriminant daha küçükse 0kökler complex ve different.
İkinci dereceden denklemlerin köklerinin doğası

Örnek: İkinci Dereceden Bir Denklemin Kökleri

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Yukarıdaki giriş değerleri ilkini karşılar if şart. Burada, diskriminant daha büyük olacaktır. 0 ve ilgili kod yürütülür.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Yukarıdaki giriş değerleri tatmin edicidir else if şart. Burada diskriminant şuna eşit olacaktır. 0 ve ilgili kod yürütülür.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

Yukarıdaki çıktıda, diskriminant şundan küçük olacaktır: 0 ve ilgili kod yürütülür.

Yukarıdaki programda, Math.sqrt Bir sayının karekökünü bulmak için kullanılır. Görebilirsin toFixed(2) programda da kullanılmaktadır. Bu, ondalık sayıyı iki ondalık değere yuvarlar.

Yukarıdaki program bir if…else ifadeler. hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız if…else deyimler, JavaScript if…else Beyanı’na gidin.

Tümü İkinci Dereceden Denklemi Çözmek İçin Javascript Programı Nasıl Kullanılır [Easiest] bahsettiğim yöntemler işe yaradı. Okuduğunuz için teşekkür ederiz ve lütfen bu makale hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorumlayın ve paylaşın fixsy.org arkadaşlarınla.