Java Değişkenleri ve Değişmezleri

Java Değişkenleri Değişken, verileri tutmak için bellekte (depolama alanı) bir konumdur. Depolama alanını belirtmek için her değişkene benzersiz bir ad (tanımlayıcı) verilmelidir. Java tanımlayıcıları hakkında...
Como configurar o HomeKit na TV LG OLED

LG TV’de HomeKit Nasıl Kurulur

2018 veya sonrasından daha yeni bir model LG TV'niz var mı? Öyleyse, herhangi bir HomeKit aksesuarı satın almamış olsanız bile Apple HomeKit'i kullanmaya...
continue 語句與 Java while、do...while 和 for 循環的工作。

Java devam Bildirimi

Döngülerle çalışırken bazen bazı ifadeleri atlamak veya döngüyü sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, break ve continue ifadeler kullanılır. hakkında bilgi edinmek için break deyimi,...

Java Yansıması

Java'da yansıma, çalışma zamanında sınıfları, arabirimleri, yapıcıları, yöntemleri ve alanları incelememize ve değiştirmemize olanak tanır. Java'da adında bir sınıf var Class bu, çalışma zamanında nesneler...

Java İç İçe ve İç Sınıf

Java'da başka bir sınıf içinde bir sınıf tanımlayabilirsiniz. Böyle bir sınıf olarak bilinir nested class. Örneğin, class OuterClass { //...