C Struktur och funktion

I likhet med variabler av inbyggda typer kan du också skicka strukturvariabler till en funktion. Skickar strukturer till funktioner Vi rekommenderar dig att lära dig dessa...
FileReader utökar klasserna InputStreamReader och Reader

Java FileReader-klass

De FileReader klass av java.io kan användas för att läsa data (i tecken) från filer. Det förlänger InputSreamReader klass. FileReader utökar InputStreamReader Innan du lär dig om...

JavaScript och JSON

JSON står för Javascript Object Notation. JSON är ett textbaserat dataformat som används för att lagra och överföra data. Till exempel, // JSON...

JavaScript Array findIndex()

De findIndex() metod returnerar indexet för det första matriselementet som uppfyller den angivna testfunktionen eller returnerar -1. Exempel // function that returns odd number function isOdd(element) { ...
Flussdiagramm der JavaScript-Switch-Anweisung

JavaScript Switch Statement

JavaScriptet switch uttalande används vid beslutsfattande. De switch sats utvärderar ett uttryck och exekverar motsvarande kropp som matchar uttryckets resultat. Syntaxen för switch uttalandet är: switch(variable/expression) { ...