Tento program vypočíta korene kvadratickej rovnice, keď sú známe jej koeficienty.

Štandardný tvar kvadratickej rovnice je:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Na nájdenie koreňov takejto rovnice použijeme vzorec,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Termín b2-4ac je známy ako discriminant kvadratickej rovnice. Vypovedá o povahe koreňov.

 1. Ak je diskriminant väčší ako 0korene sú real a different.
 2. Ak sa diskriminant rovná 0korene sú real a equal.
 3. Ak je diskriminant menší ako 0korene sú complex a different.
Povaha koreňov kvadratických rovníc

Príklad: Korene kvadratickej rovnice

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Vyššie uvedené vstupné hodnoty spĺňajú prvé if stave. Tu bude diskriminant väčší ako 0 a vykoná sa príslušný kód.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Vyššie uvedené vstupné hodnoty vyhovujú else if stave. Tu bude diskriminant rovný 0 a vykoná sa príslušný kód.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

Vo vyššie uvedenom výstupe bude diskriminant menší ako 0 a vykoná sa príslušný kód.

Vo vyššie uvedenom programe Math.sqrt sa používa na nájdenie druhej odmocniny čísla. Môžete to vidieť toFixed(2) sa používa aj v programe. Toto zaokrúhli desatinné číslo nahor na dve desatinné hodnoty.

Vyššie uvedený program používa an if…else Vyhlásenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o if…else príkazy, prejdite na JavaScript, ak…iné vyhlásenie.

Všetky Ako používať program Javascript na riešenie kvadratickej rovnice [Easiest] metódy, ktoré som uviedol, fungovali dobre. Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok, komentujte nižšie svoj názor na tento článok a zdieľajte ho fixsy.org s tvojimi kamarátmi.