Trieda Java Wrapper

Triedy obalov v jazyku Java sa používajú na konverziu primitívnych typov (int, char, floatatď.) do zodpovedajúcich objektov. Každý z 8 primitívnych typov má zodpovedajúce triedy...
Fonctionnement de la fonction JavaScript

Funkcia JavaScript a výrazy funkcií

Funkcia JavaScript Funkcia je blok kódu, ktorý vykonáva určitú úlohu. Predpokladajme, že potrebujete vytvoriť program na vytvorenie kruhu a jeho vyfarbenie. Na vyriešenie tohto problému...
Funcionamiento de la interfaz del mapa en Java

Mapové rozhranie Java

The Map rámca kolekcií Java poskytuje funkčnosť štruktúry mapových údajov. Práca s mapou V Jave prvky Map sú uložené v key/value párov. Keys sú jedinečné hodnoty...

Abstraktná trieda C++ a čistá virtuálna funkcia

Skôr ako sa dozvieme o čisto virtuálnych funkciách, nezabudnite si pozrieť tieto návody: C++ čisté virtuálne funkcie Používajú sa čisto virtuálne funkcie ak funkcia nemá žiadne použitie...