teks untuk algoritma rabin karp

Algorytm Rabina-Karpa

Algorytm Rabina-Karpa to algorytm służący do wyszukiwania/dopasowywania wzorców w tekście za pomocą funkcji skrótu. W przeciwieństwie do naiwnego algorytmu dopasowywania ciągów, nie przechodzi...

Program Java do zamiany dwóch liczb

Przykład 1: Zamień dwie liczby za pomocą zmiennej tymczasowej public class SwapNumbers { public static void main(String args) { ...
Java 按位補碼運算符將 0 轉換為 1 並將 1 轉換為 0

Operatory bitowe i przesunięcia Java

W Javie operatory bitowe wykonują operacje na danych całkowitych na poziomie poszczególnych bitów. Tutaj dane całkowite obejmują byte, short, intoraz long rodzaje danych. Istnieje...