Dette programmet beregner røttene til en kvadratisk ligning når koeffisientene er kjent.

Standardformen for en kvadratisk ligning er:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

For å finne røttene til en slik ligning bruker vi formelen,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Begrepet b2-4ac er kjent som discriminant av en andregradsligning. Det forteller røttenes natur.

 1. Hvis diskriminanten er større enn 0er røttene real og different.
 2. Hvis diskriminanten er lik 0er røttene real og equal.
 3. Hvis diskriminanten er mindre enn 0er røttene complex og different.
Arten av røttene til kvadratiske ligninger

Eksempel: Røttene til en kvadratisk ligning

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Ovennevnte inngangsverdier tilfredsstiller den første if tilstand. Her vil diskriminanten være større enn 0 og den tilsvarende koden utføres.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Inngangsverdiene ovenfor tilfredsstiller else if tilstand. Her vil diskriminanten være lik 0 og den tilsvarende koden utføres.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

I utgangen ovenfor vil diskriminanten være mindre enn 0 og den tilsvarende koden utføres.

I programmet ovenfor, Math.sqrt brukes til å finne kvadratroten av et tall. Det kan du se toFixed(2) brukes også i programmet. Dette runder opp desimaltallet til to desimalverdier.

Programmet ovenfor bruker en if…else uttalelser. Hvis du vil lære mer om if…else setninger, gå til JavaScript if…else Statement.

Alle Hvordan bruke Javascript-programmet for å løse kvadratisk ligning [Easiest] Metodene jeg nevnte fungerte bra. Takk for at du leste og kommenter nedenfor med dine tanker om denne artikkelen og del fixsy.org med vennene dine.