Java-merknader

Java-merknader er metadata (data om data) for vår programkildekode. De gir tilleggsinformasjon om programmet til kompilatoren, men er ikke en del av selve programmet. ...

R if…ellers R if Statement

I dataprogrammering lar if-setningen oss lage et beslutningsprogram. Et beslutningsprogram kjører en blokk med kode under en betingelse og en annen kodeblokk under forskjellige forhold....

C Struktur og funksjon

I likhet med variabler av innebygde typer, kan du også sende strukturvariabler til en funksjon. Sende strukturer til funksjoner Vi anbefalte deg å lære disse veiledningene...