Tämä ohjelma laskee toisen asteen yhtälön juuret, kun sen kertoimet tunnetaan.

Toisen yhtälön vakiomuoto on:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Sellaisen yhtälön juurten löytämiseksi käytämme kaavaa,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Termi b2-4ac tunnetaan discriminant toisen asteen yhtälöstä. Se kertoo juurien luonteesta.

 1. Jos erottaja on suurempi kuin 0juuret ovat real ja different.
 2. Jos diskriminantti on yhtä suuri kuin 0juuret ovat real ja equal.
 3. Jos diskriminantti on pienempi kuin 0juuret ovat complex ja different.
Toisen asteen yhtälöiden juurien luonne

Esimerkki: Neliöyhtälön juuret

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Yllä olevat syöttöarvot täyttävät ensimmäisen if kunto. Tässä erottaja on suurempi kuin 0 ja vastaava koodi suoritetaan.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Yllä olevat syöttöarvot tyydyttävät else if kunto. Tässä erottaja on yhtä suuri kuin 0 ja vastaava koodi suoritetaan.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

Yllä olevassa lähdössä diskriminantti on pienempi kuin 0 ja vastaava koodi suoritetaan.

Yllä olevassa ohjelmassa Math.sqrt käytetään luvun neliöjuuren löytämiseen. Voit nähdä sen toFixed(2) käytetään myös ohjelmassa. Tämä pyöristää desimaaliluvun kahteen desimaaliin.

Yllä oleva ohjelma käyttää an if…else lausunnot. Jos haluat oppia lisää if…else lausekkeita, siirry kohtaan JavaScript if…else Statement.

Kaikki Kuinka käyttää Javascript-ohjelmaa toisen asteen yhtälön ratkaisemiseen [Easiest] Mainitsemani menetelmät toimivat hyvin. Kiitos, että luit ja kommentoi alle ajatuksesi tästä artikkelista ja jaa fixsy.org kavereidesi kanssa.