C# öröklődés

C#-perintö

C#:ssa perinnön avulla voimme luoda uuden luokan olemassa olevasta luokasta. Se on olio-ohjelmoinnin (OOP) keskeinen ominaisuus. Luokka, josta uusi luokka luodaan, tunnetaan nimellä perusluokka...

Ford-Fulkerson-algoritmi

Ford-Fulkerson-algoritmi on ahne tapa laskea verkon tai kaavion suurin mahdollinen virtaus.termi, flow network, käytetään kuvaamaan kärkien ja reunojen verkkoa, jossa on lähde (S) ja...

JavaScriptin nosto

Hoisting JavaScriptissä on käyttäytyminen, jossa funktiota tai muuttujaa voidaan käyttää ennen ilmoitusta. Esimerkiksi, // using test before declaring console.log(test); // undefined var test; Yllä...

Java saalis useita poikkeuksia

Ennen Java 7:ää meidän piti kirjoittaa useita poikkeustenkäsittelykoodeja erityyppisille poikkeuksille, vaikka koodin redundanssia olisikin ollut. Otetaan esimerkki. Esimerkki 1: Useita kiinnityslohkoja class Main { public static...