Dette program beregner rødderne af en andengradsligning, når dens koefficienter er kendt.

Standardformen for en andengradsligning er:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

For at finde rødderne til en sådan ligning bruger vi formlen,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Begrebet b2-4ac er kendt som discriminant af en andengradsligning. Det fortæller røddernes natur.

 1. Hvis diskriminanten er større end 0rødderne er real og different.
 2. Hvis diskriminanten er lig med 0rødderne er real og equal.
 3. Hvis diskriminanten er mindre end 0rødderne er complex og different.
Arten af ​​rødderne til andengradsligninger

Eksempel: Rødder af en andengradsligning

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Ovenstående inputværdier opfylder den første if tilstand. Her vil diskriminanten være større end 0 og den tilsvarende kode udføres.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Ovenstående inputværdier opfylder else if tilstand. Her vil diskriminanten være lig med 0 og den tilsvarende kode udføres.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

I ovenstående output vil diskriminanten være mindre end 0 og den tilsvarende kode udføres.

I ovenstående program, Math.sqrt bruges til at finde kvadratroden af ​​et tal. Det kan du se toFixed(2) bruges også i programmet. Dette runder decimaltallet op til to decimaler.

Ovenstående program bruger en if…else udsagn. Hvis du vil lære mere om if…else erklæringer, gå til JavaScript if…else Statement.

Alle Sådan bruges Javascript-programmet til at løse kvadratisk ligning [Easiest] de metoder, jeg nævnte, fungerede fint. Tak fordi du læste og kommenter venligst nedenfor med dine tanker om denne artikel og del fixsy.org med dine venner.