Tento program počítá kořeny kvadratické rovnice, pokud jsou známy její koeficienty.

Standardní tvar kvadratické rovnice je:

ax2 + bx + c = 0, where
a, b and c are real numbers and
a ≠ 0

Abychom našli kořeny takové rovnice, použijeme vzorec,

(root1,root2) = (-b ± √b2-4ac)/2

Termín b2-4ac je známý jako discriminant kvadratické rovnice. Vypovídá o povaze kořenů.

 1. Pokud je diskriminant větší než 0kořeny jsou real a different.
 2. Pokud je diskriminant roven 0kořeny jsou real a equal.
 3. Pokud je diskriminant menší než 0kořeny jsou complex a different.
Povaha kořenů kvadratických rovnic

Příklad: Kořeny kvadratické rovnice

// program to solve quadratic equation
let root1, root2;

// take input from the user
let a = prompt("Enter the first number: ");
let b = prompt("Enter the second number: ");
let c = prompt("Enter the third number: ");

// calculate discriminant
let discriminant = b * b - 4 * a * c;

// condition for real and different roots
if (discriminant > 0) {
  root1 = (-b + Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);
  root2 = (-b - Math.sqrt(discriminant)) / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// condition for real and equal roots
else if (discriminant == 0) {
  root1 = root2 = -b / (2 * a);

  // result
  console.log(`The roots of quadratic equation are ${root1} and ${root2}`);
}

// if roots are not real
else {
  let realPart = (-b / (2 * a)).toFixed(2);
  let imagPart = (Math.sqrt(-discriminant) / (2 * a)).toFixed(2);

  // result
  console.log(
  `The roots of quadratic equation are ${realPart} + ${imagPart}i and ${realPart} - ${imagPart}i`
 );
}

Output 1

Enter the first number: 1
Enter the second number: 6
Enter the third number: 5
The roots of quadratic equation are -1 and -5

Výše uvedené vstupní hodnoty splňují první if stav. Zde bude diskriminant větší než 0 a provede se odpovídající kód.

Output 2

Enter the first number: 1
Enter the second number: -6
Enter the third number: 9
The roots of quadratic equation are 3 and 3

Výše uvedené vstupní hodnoty vyhovují else if stav. Zde bude diskriminant roven 0 a provede se odpovídající kód.

Output 3

Enter the first number: 1
Enter the second number: -3
Enter the third number: 10
The roots of quadratic equation are 1.50 + 2.78i and 1.50 - 2.78i

Ve výše uvedeném výstupu bude diskriminant menší než 0 a provede se odpovídající kód.

Ve výše uvedeném programu Math.sqrt se používá k nalezení druhé odmocniny čísla. To vidíte toFixed(2) se také používá v programu. Tím se zaokrouhlí desetinné číslo na dvě desetinné hodnoty.

Výše uvedený program používá an if…else prohlášení. Pokud se chcete dozvědět více o if…else příkazy, přejděte do JavaScriptu if… else Statement.

Všechny Jak používat program Javascript k řešení kvadratické rovnice [Easiest] metody, které jsem zmínil, fungovaly dobře. Děkuji za přečtení a prosím, komentujte níže své myšlenky na tento článek a sdílejte fixsy.org s tvými přáteli.