In una coda, gli elementi vengono aggiunti dalla parte posteriore e rimossi dalla parte anteriore.

Fronta C++

V C++, STL queue poskytuje funkcionalitu datové struktury fronty. Struktura dat fronty následuje FIFO (First In First Out) princip, kdy prvky, které jsou přidány jako...

Příkaz Pythonu, odsazení a komentáře

Příkaz Pythonu Instrukce, které může interpret Pythonu provést, se nazývají příkazy. Například, a = 1 je příkaz k zadání. if tvrzení, for tvrzení, while...

Statické klíčové slovo Java

Co je statické klíčové slovo v Javě? V Javě, pokud chceme přistupovat ke členům třídy, musíme nejprve vytvořit instanci třídy. Ale nastanou situace, kdy...
Jerarquía de excepciones en Java

Výjimky Java

Výjimkou je neočekávaná událost, která nastane během provádění programu. Ovlivňuje tok instrukcí programu, což může způsobit abnormální ukončení programu. Výjimka může nastat z mnoha...