Cho dù bạn chỉ thích hòa bình và yên tĩnh hay bạn làm việc trong môi trường yêu cầu tắt đầu vào và đầu ra âm thanh trên máy tính vì mục đích bảo mật, thì việc thực hiện khá dễ dàng trong Mac OS X. Chúng tôi sẽ trình bày cách xử lý khi tắt âm thanh cho cả hai tình huống, kỹ thuật thứ nhất sử dụng tắt tiếng để tắt và tắt âm thanh cơ bản trên Mac và kỹ thuật thứ hai an toàn hơn nhiều và tắt hoàn toàn âm thanh trong OS X.

Tắt âm thanh trong OS X với tính năng Mute

Hầu hết các bàn phím Mac đều có nút MUTE, bạn có thể chỉ cần nhấn nút đó để tắt tất cả âm thanh trên Mac. Thao tác này sẽ tắt tiếng Mac và vô hiệu hóa đầu ra âm thanh miễn là tắt tiếng được bật, nhưng có thể hoàn tác nhanh chóng và âm thanh có thể trở lại bằng cách bỏ tắt tiếng một lần nữa với cùng một nút bàn phím.

Cách tắt âm thanh trên máy Mac

Tắt âm thanh Mac qua Tùy chọn hệ thống

Phương pháp cơ bản nhất sử dụng tắt tiếng hệ thống cho cả đầu vào và đầu ra âm thanh, điều này cũng dễ thực hiện thông qua tùy chọn Âm thanh:

  • Mở Tùy chọn Hệ thống, nhấp vào Sound và từ cả hai OutputInputs nhấp vào Mute hộp kiểm

Tắt âm thanh trong Mac OS X

Bây giờ sẽ không có âm thanh nào đi vào hoặc ra, đủ dễ dàng.

Vấn đề với việc sử dụng tính năng tắt tiếng là nó có thể bị tắt tiếng một cách dễ dàng và nếu bạn muốn âm thanh bị tắt hoàn toàn vì mục đích bảo mật mà không có cơ hội để người dùng hoặc công cụ của bên thứ ba bật lại, bạn sẽ phải đào sâu hơn một chút và vô hiệu hóa một số phần mở rộng hạt nhân.

Tắt hoàn toàn đầu vào và đầu ra âm thanh trong Mac OS X

  1. Từ Finder, nhấn Command + Shift + G và nhập đường dẫn sau: / System / Library / Extensions /
  2. Định vị IOAudioFamily.kextIOAudio2Family.kext và di chuyển chúng đến một nơi an toàn cho mục đích sao lưu, chẳng hạn như một nơi nào đó trong thư mục chính – bạn sẽ cần xác thực thay đổi này bằng mật khẩu quản trị
  3. Khởi động lại Mac OS X để các thay đổi có hiệu lực

Tắt hoàn toàn âm thanh hệ thống trong Mac OS X

Khi khởi động lại, bạn có thể sẽ nhận thấy không có bất kỳ âm thanh nào và với các phần mở rộng hạt nhân hỗ trợ âm thanh đã biến mất, không có đầu vào hoặc đầu ra âm thanh nào hoạt động với bất kỳ ứng dụng nào. Nếu bạn muốn đảo ngược thay đổi và bật lại âm thanh, bạn chỉ cần di chuyển các tệp .kext đã sao lưu về vị trí ban đầu của chúng và khởi động lại lần nữa. Lưu ý rằng một số bản cập nhật hệ thống sẽ tự thay thế các phần mở rộng hạt nhân này, vì vậy nếu bạn đang ở trong một môi trường nhạy cảm yêu cầu tắt âm thanh thì bạn sẽ muốn chú ý đến cách các bản cập nhật hệ điều hành hoạt động.

What About Muting Boot Sounds?
Nếu bạn thích ý tưởng chỉ tắt âm thanh khởi động nhưng không muốn loại bỏ tất cả chức năng âm thanh của hệ thống, bạn có thể tắt âm thanh trên cơ sở mỗi lần khởi động hoặc tắt tiếng hoàn toàn với StartupNinja.