Nájdite čas posledného prebudenia

Làm thế nào để biết nếu ai đó đang sử dụng máy Mac của...

Mặc dù mọi người nên luôn đặt mật khẩu bảo vệ máy Mac để ngăn chặn việc sử dụng trái phép, nhưng không phải...
Ako zobraziť nedávne zmeny a históriu revízií v Dokumentoch a Tabuľkách Google

Cách Xem các Thay đổi & Lịch sử Sửa đổi Gần đây trong Google...

Bạn có sử dụng Google Tài liệu hoặc Google Trang tính để xử lý văn bản, quản lý danh sách việc cần làm, làm...